شرایط ارسال پرسش یا پاسخ

شرایط ارسال پرسش یا پاسخ:

1) بهتر است سوالات و پاسخ های مربوطه به زبان فارسی نوشته شود و اصول نگارشی هم در آن رعایت شده باشد.

2) بهتر است سوالات و پاسخ متناسب کوتاه و مختصر باشد.

3) برای آگاهی از تغییرات قیمت از گزارشات مندرج در سایت استفاده کنید و بههیچ وجه در بخش پرسش و پاسخ در مورد «قیمت» سوال نکنید.

4) از پرسش و پاسخ دربارهی آدرس سایر فروشگاههای فیزیکی یا اینترنتی و استفاده از لینک خودداری کنید.

5) پرسش خودتان را فقط یک بار و زیر محصول موردنظرتان بنویسید.

6) از ثبت اطلاعات شخصی از قبیل ایمیل، شماره تماس و نام کاربری شبکههای اجتماعی در بخش پرسش و پاسخ پرهیز کنید.

برای پیگیری یا سوال درباره سفارش یا استفاده از خدمات وسرویس های دیگر این وبسایت از طریق تیکت های تعبیه شده در سایت استفاده نمایید و یا از طریق فرم صفحه"تماس با ما"با انتخاب موضوع پیگیری سفارش ، سوال یا درخواست خود را مطرح کنید. برای ارسال سایر درخواستها یا پیشنهادهای خود نیز از فرم صفحه"تماس با ما"استفاده کنید یا به info@foribr.ir ایمیل ارسال کنید. همچنین انتقاد یا شکایت خود را به ایمیل آدرس complaint@foribr.ir ارسال کنید.